Geschiedenis van de Sociëteit

Sinds 1200 is Maastricht dertig maal belegerd geweest. Om aan deze belegeringen het hoofd te bieden werden de verdedigingswerken steeds verder uitgebreid. Na iedere inname werden de zwakke plekken versterkt.

Bij de inname van de stad door de Fransen in 1794 bleek de Caberg zo'n zwakke plek te zijn dat die zeker versterking nodig had. In 1814 werd begonnen met de aanleg van Fort Willem I, maar het duurde tot 1818 voor het fort klaar was. Met recht zou men kunnen stellen dat dit een van de oudste sociëteiten van Nederland is.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog is het Fort een tijdlang als "Luftschutzraum" gebruikt door de Duitsers, maar later werd het een schuilkelder voor de burgerbevolking. In 1948 werd er een jeugdherberg gevestigd. Na 1956 is er het provinciale commando van de BB-Limburg (Bescherming Bevolking) gevestigd. Tot voor kort heeft het Fort nog gediend als noodonderkomen voor het provinciale bestuur. Na de vermindering van de spanningen tussen Oost en West verloor Fort Willem haar functie en zo kon de M.S.V. Tragos haar intrek nemen.

Fort koning Willem I

Van 1982 tot 1994 was de Maastrichtse Studenten Vereniging Tragos gehuisvest op de Boschstraat 66, in wat voorheen de Elvis Bar heette. Al snel groeide Tragos uit dit ietwat kleine pand en medio mei 1994 verhuisde Tragos naar wat nu nog steeds onze sociëteit is, Fort Koning Willem I. In dit monumentale fort kunnen de Tragoten ongestoord tot in de kleine uurtjes hun gang gaan.

Fort Willem is de grootste studentensociëteit van Maastricht. Het eerste dat opvalt als u de laan oploopt met aan weerszijden de grote kastanjebomen, is de dikke verstevigde vestingmuur die de binnenplaats van het fort omringt. Eenmaal over de binnenplaats gelopen staat u voor de zware deur die toegang verschaft tot de sociëteitszaal.