Reünisten

De Reünistenvereniging is een ondervereniging van de Maastrichtse Studenten Vereniging Tragos, die zich ten doel stelt de band tussen de reünisten van Tragos onderling enerzijds en de M.S.V. Tragos en de leden daarvan anderzijds in stand te houden en te verstevigen. De vereniging telt op dit moment meer dan 1300 reünisten en is nog steeds groeiende. Jaarlijks organiseert zij onder meer een nieuwjaarsborrel en brengt zij het "reünistennetwerk" uit. Dit is een handige relationele database, waarin de persoonlijke en zakelijke gegevens van de leden worden bijgehouden.

Klik hier voor de site van de Reünistenvereniging