Commissies


Activiteitencommissie

Deze commissie bestaat uit eerste- en tweedejaars en is verantwoordelijk voor het organiseren van de vele open feesten die de MSV Tragos kent.

De acquisitiecommissie

De acquisitiecommissie houdt zich bezig met het vinden van plaatselijke partners. Deze commissie draait om de vraag: “Wat kan de MSV Tragos bieden aan Maastricht en wat kan Maastricht bieden aan de MSV Tragos?”

Almanak

De almanakcommissie is verantwoordelijk voor het schrijven, ontwerpen en drukken van de almanak. De almanak is een jaarverslag waarin disputen, huizen, commissies en activiteiten in voor komen.

De Bar en Orde commissie

De Bar en Orde Commissie is de intensiefste commissie van de MSV Tragos. Deze leden zijn verantwoordelijk voor het runnen van de kroeg onder leiding van de assessor. De B.O.C. is te herkennen aan het blauw-rode vestje. Leden luisteren ten alle tijden naar de B.O.C.

Cabaretcommissie

Het jaarlijkse cabaret wordt bedacht en gespeeld door deze commissie.

De Cadacuée

De caducéecommissie is een controlerend orgaan binnen de MSV Tragos. De quaestor moet zijn uitgaven en inkomsten verantwoorden aan de caducéecommissie. Deze commissie bestaat uit leden die veel ervaring hebben met het reilen en zijlen van de MSV Tragos.

DJ-commissie

Onder de MSV Tragos leden zitten veel draaitafel-talenten. Deze komen samen in de DJ-commissie. Tragos residents draaien regelmatig op feesten van de MSV Tragos, maar ook op andere verenigingen.

Eerstejaarscommissie

Deze commissie bestaat uit eerste- en tweedejaars. De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van een maandelijkse activiteit speciaal voor de eerstejaars.

Festivalcommissie

De festivalcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse festival op de binnenplaats van de MSV Tragos.

Galacommissie

Het jaarlijkse gala wordt georganiseerd door de galacommissie.

KMT-commissie

De KMT-commissie organiseert de Kennismakingstijd der MSV Tragos. De KMT speelt zich af tussen de INKOM en de inauguratie van de nieuwe leden. Tijdens de KMT leren nieuwe leden de MSV Tragos kennen en worden zij opgeleid tot volwaardige nieuwe leden.

Kroegcommissie

De kroegcommissie is elke avond te vinden achter de bar en voorziet de leden van bier, wijn of het drankje van de maand. Leden worden geacht de mores van de bar te kennen en zich hieraan te houden.

Lustrumcommissie

Elke vijf jaar viert de MSV Tragos haar lustrum. De leden die het lustrumjaar organiseren dragen een grote verantwoordelijkheid en zitten dan ook twee jaar lang in deze commissie.

NKT-commissie

De NKT-commissie organiseert de Nakennismakingstijd. Deze is vergelijkbaar met de KMT en wordt georganiseerd voor hen die niet bij de KMT aanwezig kunnen zijn.

PR-commissie

De PR-commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten die de MSV Tragos tijdens de INKOM biedt. De commissie wordt gevuld door derdejaars.

Traband

De Traband is de band van de MSV Tragos.

Traumacommissie

De traumacommissie is het creatieve brein achter De Trauma, het verenigingsblad.

De Tuchtcommissie

De tuchtcommissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de ernst van incidenten binnen de vereniging. Zo waarborgen zij de veiligheid van de leden